21 goda exempel att inspireras av

Beviljade bidrag

197 miljoner kronor har vi delat ut till projekt som utvecklat vår bygd sedan 1998.
Här kan du se vilka som beviljats bidrag sedan vi blev digitala år 2008.

Kategorier

Sökande Beviljat belopp (kr)