Om stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är majoritetsägare till Sveriges näststörsta sparbank, Sparbanken Sjuhärad AB. Stiftelsens främsta uppgifter är att främja sparsamhet genom att bevara och utveckla sparbanksrörelsernas idéer och värderingar och att stärka bankens konkurrenskraft på marknaden. Varje år återinvesterar stiftelsen delar av vinstmedlen från aktieinnehavet till projekt inom forskning, utbildning, näringsliv samt kultur och idrott i vårt gemensamma verksamhetsområde; kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.

Under åren 1998 till 2023 har över 2.250 mottagare fått dela på över 335 miljoner kronor – och arbetet går vidare.

Stiftelsens historia
Sparbanken Borås grundades 1831 på ett initiativ av kyrkoherden Anders Bjursten. Banken var då, och är sedan dess, en fristående bank. 1995 ombildades banken till bankaktiebolag och Sparbanksstiftelsen Borås bildades och blev aktieägare.

Under 1998 förvärvade Sparbanken Borås AB Föreningsbankens kontor i bygden och därmed ändrade banken sitt namn till FöreningsSparbanken Sjuhärad AB och stiftelsen ändrade sitt namn till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad.

Under 2007 var det dags för ny namnändring då banken ändrade sitt namn till Swedbank Sjuhärad AB. Som en konsekvens härav, och för att markera sambandet mellan stiftelse och bank, ändrade stiftelsen under 2008 sitt namn till det som nu gäller, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

I början av 2018 gjorde banken en namnändring från Swedbank Sjuhärad AB till Sparbanken Sjuhärad AB, detta skapar en tydligare koppling mellan Sparbanken och Stiftelsen. I samband med namnbytet genomförde Stiftelsen ett byte av logotyp.

Stiftelsen är majoritetsägare i Sparbanken Sjuhärad AB. Övriga aktier ägs av Swedbank AB (publ) och bankens personalstiftelse. Det är utdelningen på stiftelsens aktieinnehav som gör det möjligt för stiftelsen att återinvestera i bygden. Första utdelningen skedde år 1998.

Stiftelsens medarbetare

Nadja BengtssonNadja Bengtsson
VD
Anders Filipsson ClarevingAnders Filipsson Clareving
Bolagsjurist
Maria Lundberg Maria Lundberg
Ekonomiansvarig och koordinator
Ingrid Aronsson Ingrid Aronsson
Projektledare marknad och samhälls-engagemang
Katarina Rosenborg Katarina Rosenborg
Ambassadör Digital Ekonomi

Stiftelsens styrelse

P-O Hygren P-O Hygren
Styrelseordförande
Julia Nergården Julia Nergården
Vice ordförande
Paul Frankenius Paul Frankenius
Ledamot
Maria Krafft HelgessonMaria Krafft Helgesson
Ledamot
Michael LindengrenMichael Lindengren
Ledamot
Göran Sundelius Göran Sundelius
Ledamot
Hanna Lassing Hanna Lassing
Ledamot
Annika Svedberg Annika Svedberg
Ledamot

Stiftelsens förtroendevalda

Med förtroende som uppdrag

Utöver en styrelse har Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 42 förtroendevalda representanter. De ska bevara bankens och stiftelsens förankring i bygden. Att vara förtroendevald innebär ett stort ansvar, de förtroendevalda skall spegla kundbasen i Sparbanken Sjuhärad. Dessutom ha ett stort samhällsengagemang, dela de värderingar som sparbanksidén innebär och kunna bidra med kunskap och insikter som bygger på tidigare erfarenheter. Men viktigast av allt är att de vill hjälpa oss att utveckla Sjuhärad. Förtroendevalda utses av valberedningen.

Martin Karlsson Bollebygd
Sune Lundqvist Bollebygd
Martin Rydhem Bollebygd
Pelle Andersson Borås
Anna Bergengren Borås
Stefan Borg Borås
Karin Cardell Borås
Malin Carlsson Borås
Tamara Christmann Olofsson Borås
Sofia Frick Borås
Marie Fridén Borås
Hans Gunnarsson Borås
Thomas Gäfvert Borås
Kerstin Hermansson Borås
Jonas Holmberg Borås
Pelle Höög Borås
Gunilla Leijbertz Borås
Per Munthe Borås
Ulrik Nilsson Borås
Ulf Olsson Borås
Annette Persson Carlson Borås
Heléne Samuelsson Borås
Johan Sandgren Borås
Elisabet Sandström Borås
Maj Steen Borås
Jonas Söderberg Borås
Malin Österlund Borås
Krister Andersson Mark
Ola Andreasson Mark
Martin Granat Mark
Marie Halldén Heidemann Mark
Jessica Johansson Mark
Mikael Larsson Mark
Gunnar Martinsson Mark
Marita Skogum Mark
Madeleine Wallin Mark
Lars-Åke Åkesson Mark
Ionel Barbos Svenljunga
Per Bynander Svenljunga
Elin Johansson Svenljunga
Gösta Johansson Svenljunga
Jesper Persson Svenljunga