Om stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är majoritetsägare till Sveriges näststörsta sparbank, Sparbanken Sjuhärad AB. Stiftelsens främsta uppgifter är att främja sparsamhet genom att bevara och utveckla sparbanksrörelsernas idéer och värderingar och att stärka bankens konkurrenskraft på marknaden. Varje år återinvesterar stiftelsen delar av vinstmedlen från aktieinnehavet till projekt inom forskning, utbildning, näringsliv samt kultur och idrott i vårt gemensamma verksamhetsområde; kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.

Under åren 1998 till 2022 har över 2 100 mottagare fått dela på över 310 miljoner kronor – och arbetet går vidare.

Stiftelsens historia
Sparbanken Borås grundades 1831 på ett initiativ av kyrkoherden Anders Bjursten. Banken var då, och är sedan dess, en fristående bank. 1995 ombildades banken till bankaktiebolag och Sparbanksstiftelsen Borås bildades och blev aktieägare.

Under 1998 förvärvade Sparbanken Borås AB Föreningsbankens kontor i bygden och därmed ändrade banken sitt namn till FöreningsSparbanken Sjuhärad AB och stiftelsen ändrade sitt namn till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad.

Under 2007 var det dags för ny namnändring då banken ändrade sitt namn till Swedbank Sjuhärad AB. Som en konsekvens härav, och för att markera sambandet mellan stiftelse och bank, ändrade stiftelsen under 2008 sitt namn till det som nu gäller, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

I början av 2018 gjorde banken en namnändring från Swedbank Sjuhärad AB till Sparbanken Sjuhärad AB, detta skapar en tydligare koppling mellan Sparbanken och Stiftelsen. I samband med namnbytet genomförde Stiftelsen ett byte av logotyp.

Stiftelsen är majoritetsägare i Sparbanken Sjuhärad AB. Övriga aktier ägs av Swedbank AB (publ) och bankens personalstiftelse. Det är utdelningen på stiftelsens aktieinnehav som gör det möjligt för stiftelsen att återinvestera i bygden. Första utdelningen skedde år 1998.

Stiftelsens medarbetare

Nadja BengtssonNadja Bengtsson
VD
Anders Filipsson ClarevingAnders Filipsson Clareving
Bolagsjurist
Maria Lundberg Maria Lundberg
Ekonomiansvarig och koordinator
Ingrid Aronsson Ingrid Aronsson
Projektledare marknad och samhälls-engagemang
Katarina Rosenborg Katarina Rosenborg
Ambassadör Digital Ekonomi

Stiftelsens styrelse

P-O Hygren P-O Hygren
Styrelseordförande
Julia Nergården Julia Nergården
Vice ordförande
Paul Frankenius Paul Frankenius
Ledamot
Maria Krafft HelgessonMaria Krafft Helgesson
Ledamot
Michael LindengrenMichael Lindengren
Ledamot
Marita Skogum Marita Skogum
Ledamot
Göran Sundelius Göran Sundelius
Ledamot
Hanna Lassing Hanna Lassing
Ledamot

Stiftelsens huvudmän

Huvudmännen ska bevara bankens och stiftelsens förankring i bygden. Hans eller hennes erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att utveckla bankens och stiftelsens verksamhet.

Hälften utses av kommunfullmäktige i regionens kommuner (Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga) och hälften utses av huvudmännen själva.

Huvudmännens uppgift är, förutom att välja stiftelsens styrelse, att fånga upp idéer och synpunkter som stiftelsen kan utveckla. Huvudmännen ska vara både samhällets och kundernas representanter och tillsammans kunna spegla närings- och arbetslivet inom området. Det är därför viktigt att huvudmännen är lyhörda och lyssnar på sin omgivning för att just kunna fånga upp idéer och synpunkter till stiftelsen.

Huvudmän utsedda av kommunfullmäktige

Namn Kommun
Andreasson Otto Bollebygd
Hemlin Peter Bollebygd
Alftberg Anders Borås
Björklund Therése Borås
Carlson Annette Borås
Carlsson Malin Borås
Exner Andreas Borås
Gustavsson Hans Borås
Hermansson Kerstin Borås
Hjalmarsson Morgan Borås
Höög Per-Olof Borås
Larsson Göran Borås
Nilsson Martin Borås
Nilsson Ulrik Borås
Olsson Ulf Borås
Spjuth Anita Borås
Andreasson Ola Mark
Ericsson Jan Mark
Fägersten Sören Mark
Glansin Glenn Mark
Larsson Mikael Mark
Eva Ryberg Mark
Lindh Torsten Svenljunga
Mellqvist Thomas Svenljunga
Persson Kjell Svenljunga

Huvudmän utsedda av huvudmän

Namn Kommun
Rydhem Martin Bollebygd
Gustafsson Bo-Kenneth Bollebygd
Karlsson Martin Bollebygd
Lundqvist Sune Bollebygd
Andersson Per-Ivar Borås
Bergengren Anna Borås
Borg Stefan Borås
Cardell Karin Borås
Dahlin Jan-Olof Borås
Fridén Marie Borås
Gunnarsson Hans Borås
Gäfvert Thomas Borås
Holmberg Jonas Borås
Leijbertz Gunilla Borås
Munthe Per Borås
Samuelsson Heléne Borås
Sandgren Johan Borås
Steen Maj Borås
Andersson Krister Mark
Heidemann Marie Mark
Ljungström Margareta Mark
Martinsson Gunnar Mark
Åkesson Lars-Åke Mark
Bynander Per Svenljunga
Johansson Gösta Svenljunga