275 miljoner till Sjuhärad

Sedan 1998 har Sparbanksstiftelsen Sjuhärad återinvesteras delar av Sparbanken Sjuhärads vinstmedel i över 2000 projekt. I kartan kan du se flera av de projekten som stiftelsen återinvesterat inom. Klicka på prickarna för att se respektive projekt.

Här hittar du beviljade bidrag

Återinvesteringar

Beviljade bidrag

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har givit bidrag som utvecklat vår bygd sedan 1998.
Här kan du se vilka som beviljats bidrag sedan vi blev digitala år 2009.

Kategorier

Perioder

Sökande Beviljat belopp (kr)