Samhällsengagemang

Beviljade bidrag

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har givit bidrag som utvecklat vår bygd sedan 1998.
Här kan du se vilka som beviljats bidrag sedan vi blev digitala år 2009.

Kategorier

Perioder

Sökande Beviljat belopp (kr)