Your browser is not compatible

The system requires you to use a newer browser.
Examples of compatible browsers is Internet Explorer 8 or higher, Firefox, Google Chrome, Opera and Safari.

Sign in

Innan du kan loggar in med Förstärkt inloggning (BankID) behöver du uppdatera ditt användarkonto med personnummer. Logga in via standardinloggningen, gå till Inloggad som -, fyll i personnummer och spara. Nästa gång du loggar in kan du göra det med BankID. Läs mer här