Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har som mål att främja Sjuhäradsbygden
och bidra till att den ska bli en attraktivare plats att leva och bo i.

Stiftelsens främsta uppgifter är att främja sparsamhet genom att bevara och utveckla sparbanksrörelsernas idéer och värderingar och att stärka bankens konkurrenskraft på marknaden. Varje år utdelas bidrag till forskning/utbildning, näringsliv samt kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.

Under åren 1998 till 2021 har över 2 000 mottagare fått dela på över 300 miljoner kronor – och arbetet går vidare.

 

Stiftelsens historia

Borås Sparbank grundades år 1831. Stiftelsen bildades i samband med att Borås Sparbank år 1995 ombildades till bankaktiebolag, Sparbanken Borås AB.

Under 1998 förvärvade Sparbanken Borås AB Föreningsbankens kontor i bygden och i samband därmed ändrade banken sitt namn till FöreningsSparbanken Sjuhärad AB och stiftelsen ändrade sitt namn till Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad.

Under 2007 var det dags för ny namnändring då banken ändrade sitt namn till Swedbank Sjuhärad AB. Som en konsekvens härav, och för att markera sambandet mellan stiftelse och bank, ändrade stiftelsen under 2008 sitt namn till det som nu gäller, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

I början av 2018 gjorde banken en namnändring från Swedbank Sjuhärad AB till Sparbanken Sjuhärad AB, detta skapar en tydligare koppling mellan Sparbanken och Stiftelsen. I samband med namnbytet genomförde Stiftelsen ett byte av logotyp. Vi gick från den lite äldre eken till en mer digital och modern ek. Även det en tydligare koppling till Sparbankens logotyp. 

Stiftelsen är majoritetsägare i Sparbanken Sjuhärad AB. Övriga aktier ägs av Swedbank AB (publ) och bankens personalstiftelse. Det är utdelningen på stiftelsens aktieinnehav som gör det möjligt för stiftelsen att kunna lämna tillbaka pengar till bygden i form av bidrag. Första utdelningen skedde år 1998.

 

Stiftelsens huvudmän Stiftelsens styrelse Stiftelsens Medarbetare Årsredovisningar

Stiftelsens huvudmän

Stiftelsen förvaltas av en styrelse på 8 ledamöter, vilka utses av stiftelsens huvudmän.
Huvudmännen är 50 till antalet.

Hälften utses av kommunfullmäktige i regionens kommuner (Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga) och hälften utses av huvudmännen själva.

Huvudmännen ska bevara bankens och stiftelsens förankring i bygden. Hans eller hennes erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att utveckla bankens och stiftelsens verksamhet.

Huvudmännens uppgift är, förutom att välja stiftelsens styrelse, att fånga upp idéer och synpunkter som stiftelsen kan utveckla. Huvudmännen ska vara både samhällets och kundernas representanter och tillsammans kunna spegla närings- och arbetslivet inom området. Det är därför viktigt att huvudmännen är lyhörda och lyssnar på sin omgivning för att just kunna fånga upp idéer och synpunkter till stiftelsen.

 

Huvudmän utsedda av kommunfullmäktige

NamnKommun
Andreasson Otto Bollebygd
Hemlin Peter Bollebygd
Alftberg Anders Borås
Björklund Therése Borås
Carlson Annette Borås
Carlsson Malin Borås
Exner Andreas Borås
Gustavsson Hans Borås
Hermansson Kerstin Borås
Hjalmarsson Morgan Borås
Höög Per-Olof Borås
Larsson Göran Borås
Nilsson Martin Borås
Nilsson Ulrik Borås
Olsson Ulf Borås
Spjuth Anita Borås
Andreasson Ola Mark
Ericsson Jan Mark
Fägersten Sören Mark
Glansin Glenn Mark
Larsson Mikael Mark
Eva Ryberg Mark
Lindh Torsten Svenljunga
Mellqvist Thomas Svenljunga
Persson Kjell Svenljunga

 

Huvudmän utsedda av huvudmän

NamnKommun
Rydhem Martin Bollebygd
Gustafsson Bo-Kenneth Bollebygd
Karlsson Martin Bollebygd
Lundqvist Sune Bollebygd
Andersson Per-Ivar Borås
Bergengren Anna Borås
Borg Stefan Borås
Cardell Karin Borås
Dahlin Jan-Olof Borås
Fridén Marie Borås
Gunnarsson Hans Borås
Gäfvert Thomas Borås
Holmberg Jonas Borås
Leijbertz Gunilla Borås
Munthe Per Borås
Samuelsson Heléne Borås
Sandgren Johan Borås
Steen Maj Borås
Andersson Krister Mark 
Heidemann Marie Mark 
Ljungström Margareta Mark 
Martinsson Gunnar Mark
Åkesson Lars-Åke Mark
Bynander Per Svenljunga
Johansson Gösta Svenljunga

Stiftelsens styrelse

Sparbanksstiftelsen i Sjuhärads styrelse består av nedanstående ledamöter.

$name P-O Hygren
Styrelseordförande
$name Julia Nergården
Vice Ordförande
$name Paul Frankenius
Ledamot
$name Maria Krafft Helgesson
Ledamot
$name Michael Lindengren
Ledamot
$name Marita Skogum
Ledamot
$name Göran Sundelius
Ledamot
$name Hanna Lassing
Ledamot

Stiftelsens Medarbetare

Hos oss jobbar

$name Nadja Bengtsson
VD
Borås
$name Anders Filipsson Clareving
Bolagsjurist
Borås
$name Maria Lundberg
Ekonomiansvarig
Borås
$name Ingrid Aronsson
Ambassadör Ung Ekonomi / Digital Ekonomi
Borås
$name Katarina Rosenborg
Ambassadör Digital Ekonomi
Borås
$name Emelie Johansson
Hållbarhetsansvarig
Borås

Årsredovisningar

Här nedan finns Sparbanksstiftelsen Sjuhärads årsredovisningar

Här nedan finns Sparbanksstiftelsen Sjuhärads årsredovisningar

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är majoritetsägare i Sparbanken Sjuhärad AB.

På bankens hemsida finns deras årsredovisning.