Vi finns här

Kontakta oss gärna med frågor som rör vår verksamhet eller vår ansökningsprocess.

Kontaktuppgifter Ansökningssupport Din personliga integritet är viktig för oss!

Kontaktuppgifter

 

Adress:

Epost: 

Telefon:

 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 

c/o Sparbanken Sjuhärad 

Box 1730

501 17 Borås

info@sbssjuharad.se

 033 - 16 65 58


Emelie Johansson

Hållbarhetsansvarig

Ansökningssupport

Vår ansökningssupport tillhandahålls av företaget digiPlant AB.
Följ länken nedan för att nå deras supporttjänst.

Din personliga integritet är viktig för oss!

Nya EU regler från den 25 maj 2018 ökar skyddet för den enskilda individen.

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter används för att underlätta kontakterna med dig och för att vi ska kunna ge snabbare service. Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. 

Personuppgifter är all information som kan vara knuten till dig som person. Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

 

Läs om våra principer för personuppgiftshantering här nedan.