Seminarieserie Hjärnan

 

Din hjärna har under hela Ditt liv en förmåga att omformas och förändras. Det är viktigt att ha kunskaper om alla fantastiska möjligheter.

Vi vill i föreläsningsform ge utbildning med hjärnan som fokus.
Du får tillfälle att utveckla Dig själv och dem Du har runt dig, barn, ungdomar, medarbetare... Målet är att öka insikt och förståelse i våra beteenden i hållbarhetens anda.

Kostnadsfritt. Anmälan krävs. Begränsat antal platser!

Katarina Gospic – Hjärnan & beslutsfattande

Kan kunskap om hjärnan få dig att fatta bättre beslut?

Katarina menar att om vi vet hur hjärnan och kroppen fungerar kan vi styra våra beslut, oss själva och världen i önskad riktning. Du kommer även att få tips om vilka verktyg du kan använda för att styra dig själv, ditt företag, eller din organisation på ett bra sätt. Katarina har utbildning som läkare och arbetar idag som hjärnforskare.

Tid/Plats: 16-10-06 kl. 17.00 – 18.30 Navet Science Center, Simonsland, Borås

Torkel Klingberg – Hjärnan & lärande

Allt lärande sker i hjärnan, och nyckeln till barns utveckling finns i hur hjärnan formas.

Torkel ger inblickar i ny forskning som bland annat lyfter fram betydelsen av träning för att alla barn ska lära sig att läsa och räkna på en tillräcklig nivå. Föreläsningen beskriver också olika typer av motivation – fungerar belöningar, och vilken roll spelar intresse och tron på att kunna förändras? Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap.

Tid/Plats: 16-11-24 kl. 17.00 – 18.30 Navet Science Center, Simonsland, Borås

Gunnar Bjursell – Hjärnan & kultur

Tydliga hälsoeffekter av kultur.

Gunnar berättar på vilket sätt kultur påverkar vår hjärna och därmed vår hälsa och vårt välbefinnande. Samtidigt som de estetiska ämnena krymper i skolan så ökar de vetenskapliga bevisen för att kultur är bra för hjärnan, hälsan och inlärningen. Gunnar Bjursell är professor i genetik och biologi.

Tid/Plats: 17-02-23 kl. 17.00 – 18.30 Navet Science Center, Simonsland, Borås

Susanne Wolmesjö – Hjärnan & Rörelse

Kropp, rörelse och lärande, hur hänger det ihop?

Susanne beskriver hur rörelsemönster och det vi gör med kroppen utvecklar och påverkar fysiska och kognitiva förmågor som kan reglera både beteende och emotioner. Susanne bjuder på teori och enkla praktiska tips om hur vi kan använda denna kunskap i vardagen, i skolan och på arbetsplatsen. Susanne Wolmesjö har en tvärvetenskaplig bakgrund och jobbar idag som pedagog, utbildare, idrottspsykologisk rådgivare och är specialist inom området neurosensomotorisk träning.

Tid/Plats: 17-03-30 kl. 17.00 – 18.30 Navet Science Center, Simonsland, Borås

Jenny Åkerman – Hjärnans funktioner & möjligheter

Går det att få ett bättre minne och går det också att öka sin IQ?

Jenny förmedlar en direkt användbar syn på hur vår hjärna kan användas på bästa sätt. Med sina kunskaper om hjärnan i kombination med pedagogiska listigheter får hon vem som helst att bli både smartare och nöjdare.

Tid/Plats: 17-04-26 kl. 17.00 – 18.30 Navet Science Center, Simonsland, Borås