Juryn har bestått av gymnasiechefer från skolorna i Borås Stad samt representanter från Sparbanken Sjuhärad AB och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.